Cena Egona Schieleho za rok 2016 a 2015

FIGURAMA 16

Vážení kolegové Figuramy
Setkání Spolku Figurama (o. s.) v termínu 17. -19. 6. 2016 v Kuksu, na které jste byli všichni zváni, splnilo dva úkoly. Instalace a vernisáž Figurama16 v Hospitalu Kuks a volba vítěze ceny Egona Schieleho za figurální kresbu pro rok 2016.

Složení komise:
Veronika Marešová, kurátorka GASK Kutná Hora
Boris Jirků, profesor FDU LS ZČU v Plzni
Stanislav Bubán, docent VŠVU v Bratislavě
Dávid Čársky, docent VŠVU v Bratislavě
Radek Petříček, učitel FMK UTB ve Zlíně
Karel Pokorný, docent, výkonný ředitel Figurama
Výsledky volby:
První cena Martin Kukal FMK UTB ve Zlíně, str. 119 v katalogu, učitel Radek Petříček, prémie 50 tis. Kč
Druhá cena Emil Softič VŠVU v Brtatislavě, str. 066 v katalogu, učitel Miloslav Boďa, prémie 30 tis. Kč
Třetí cena Mateusz Bližniak FMS AUD EG ve Vratislavi, str. 380 v katalogu, učitel Wojciech Lupa, prémie 20 tis. Kč
Kritéria: úplnost, bezchybnost, vyznění celku ve zvládnutí názoru
Ceny předal předseda spolku Figurama Boris Jirků na vernisáži Figurama16 v Plzni 11. října 2016, za účasti České televize. Laureáti převzali finanční prémii osobně, proti podpisu výdajového dokladu spolku Figurama. Učitelům laureátů byl předán malý diplom v kopii originálu.

Vážení kolegové, naše setkání jsou pracovní a pro vás je to příležitost být při debatě o kvalitě hodnocených prací. Po dlouhé době existence projektu Figurama již nejde o konstatování „tak to dělají“, ale nastala etapa „jak to dělají“. Proto se do certifikátu laureáta uvádí vedle názvu školy i jméno učitele. Hodnocení se zúčastnili i sponzoři finanční dotace pro laureáty, aby se mohli rozhodnout, zda finanční obnos poskytnou již v letošním roce, poděkování náleží:
Pan ing. Pavel Bürger, společnost Bürger Transport Libice nad Cidlinou
Děkujeme

V loňském roce došlo poprvé k hodnocení a výběru laureátů ceny Egona Schieleho
Výsledek:
1. Milan Greždo, FVU AU Banská Bystrica
2. Lukáš Jirsa, FDU LS ZČU v Plzni
3. Jakub Czyž, FU AVU v Katovicích
Bez finanční prémie, diplomy předány zástupcům škol na plzeňském setkání.

Rada spolku Figurama reaguje na oznámení svého člena Lukáše Tůmy, že opouští úvazek na vysoké škole v Litomyšli a nebude se moci věnovat své funkci člena rady. Byl z funkce uvolněn, členem spolku zůstává. Na společný návrh a se souhlasem navrženého nového člena rady byl do funkce uveden Radek Petříček s platností od 11. října 2016.

Karel Pokorný v Plzni 11. 10. 2016

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Televizní reportáže Figurama v Plzni

Události v kultuře ČT 1
http://www.ceskatelevize.cz/

Plzeňská TV1

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

FIGURAMA 2016

Podmínky účasti ke stažení:

PDF – podmínky účasti
DOCX – podmínky účasti

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

FIGURAMA 2015

podmínky účasti

Obsah přihlášených děl:

Figurální kresba vcelku, nebo v detailech. Rozměr max. 200 x 100 cm, větší formát dle expozičních možností. Realizace barevná, nebo černobílá na papíru, nebo adekvátním nosiči. Figurální plastika Rozměr max. v životní velikosti. Realizace pouze v plastu, který umožní opravu. Vyloučeny jsou tradiční materiály, např. kámen, kov, sklo, keramika, dřevo. Počet studentských přihlášených děl: max. 20, dle stran v katalogu, které se shodují s výstavní kolekcí. Profil kapitoly v katalogu Škola si určí počet stran informačního textu, včetně úvodní strany označující školu, uvede vedoucího výuky, příp. asistenty výuky. Škola si určí počet celostránkových ilustrací studentských prací. Každou ilustraci doprovází jméno autora, příp. název díla, technika, rozměr a doba zhotovení. Připojíme univerzální layout. Technologické pokyny pro katalog FIGURAMA Rozsah textů Představení školy + – 10 stran včetně fotografií pedagogů a jejich prací Rozsah rukopisu 3655 úhozů na jednu tištěnou stranu = 1,5 normostrany. Doporučený rozsah textu bez obrázků je 8 tiskových stran = 29 240 úhozů = cca 16 normostranám. Rozsah může být i menší, ale nedoporučujeme rozsah pod 6 tiskových stran. Představení pedagoga maximálně 4 tiskové strany včetně fotografií /+ teoretický text/. Rozsah prezentací prací studentů (obrazová část) maximálně 20 tiskových stran. Technická specifikace obrazových a textových podkladů Obrazové podklady je nutné dodat v digitální podobě, velikost předlohy A5/300 DPI, barevný prostor RGB, bez vložených ICC profilů. Datové formáty souborů mohou být JPEG (maximální kvalita – minimální komprese), TIFF (doporučujeme s LZW kompresí). Soubory pojmenovávat zásadně bez diakritiky, max. 26 znaků a s koncovkou souboru. Např. 01_Novakova.jpg. Logotypy škol dodat jako vektorovou kresbu v souboru Adobe Illustrator a použitá písma rozkřivkovat. Popisky k obrázkům zásadně v samostatném textovém souboru ve formátu .doc (Word). Systém pro přehledné uspořádání doporučujeme dle následného vzoru – název souboru: jméno autora, název díla, technika, rozměr, rok zhotovení Např.: 01_Novakova.jpg Jana Nováková, Obrazy z vesmíru, tempera, 200 x 100 cm, 2009 Nevkládat popisek do názvu souboru obrázku! Vlastní texty o škole a profesorech prosíme též v samostatných souborech ve formátu .doc (Word) s náležitě vyznačenými řezy elektronickou formou (B – bold, I – italik). Nepoužívat styly formátování a jednotlivé řezy písem (např. Helvetica CE Bold). Termín pro zaslání podkladů v digitální podobě je 15. 10. 2014 na adresu: Boris Jirků, Rooseveltova 24, Praha 6, 160 00, Czech Republic, nebo přes úschovnu dagmarah@email.cz Finanční podmínky Paušální částka účastníka katalogu 30 000,-Kč (= 30 stran) zahrnuje náklady na zhotovení katalogů. Každá škola dostane 40 kusů katalogů, další si může pořídit za tržní cenu. /je třeba objednat předem v desítkách kusů, aby bylo možno vyrobit./ Počet stran, které se dostanou nad limit 30 000,-Kč (tj. 30 stran) v rozpočtu katalogu, bude zpoplatněn částkou 1 500,- Kč/á strana. Maximální počet stran jedné kapitoly – zúčastněné školy je 50. Úhrada finančních prostředků bude provedena ze strany účastníka na základě faktury, která bude vystavena následně po uzavření Účastnické smlouvy Garanční podmínky Převzetí díla smluvně s uvedením seznamu prací a autorů, rozměr a váha díla, materiálová podoba díla, přehled výstav na smluvní rok, souhlas se zveřejněním díla, cena materiálu, termín a způsob převzetí a vrácení díla, dokumentace na CD/DVD od účastníka. Označení prací jménem autora, název, rozměr, datum vzniku, materiál, váha, škola, stát, adresa pro vrácení díla ( u sochařů rozměr soklu ). Figurama v případě poškození, nebo ztráty díla garantuje pouze úhradu materiálu. VÝSTAVY, KTERÉ ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLY 2014 Kutná Hora 3. 2014 GASK – / skvělé!/ Ostrava 4. 2014 – /úžasné!/ Poznaň 5. 2014 – /dokonalé!/ Plzeň 9. 10. 2014 Fakulta designu a Umění LADISLAVA SUTNARA Západočeské University v Plzni /s Mezinárodním Bienále kresby Plzeň 8.10. 2014/ PLÁN VÝSTAV NA ROK 2015 /DOPLŇTE A NAVRHNĚTE DALŠÍ MÍSTA A TERMÍNY, NEJLÉPE I NA DALŠÍ ROKY! / ROČNÍK 2015 Praha ……………………….? Kutná Hora GASK ……………………….? Katovice …………………………? Wroclaw …………………………? Plzeň Fakulta designu a Umění LADISLAVA SUTNARA ZČU ROČNÍK 2016 Praha ? ……………..? Kutná Hora ? ……………..? ……………..? Plzeň …….. ? ROČNÍK 2017 ………………? Rada občanského sdružení Figurama si vyhrazuje právo na posouzení profilu přihlášených děl, zda splňují výše uvedené podmínky. Redakční rada Figurama o.s. pro podobu a realizaci katalogu informuje radu sdružení, která její rozhodnutí respektuje. Za FIGURAMA o.s.: Doc. Karel Pokorný, ak. mal.,výkonný ředitel ………………………………………… Prof. Boris Jirků, ak. mal., předseda …………………………………………

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

FIGURAMA 2013

podmínky účasti

Obsah přihlášených děl:

Figurální kresba vcelku, nebo v detailech.
Rozměr max. 200 x 100 cm, větší formát dle expozičních možností.
Realizace barevná, nebo černobílá na papíru, nebo adekvátním nosiči.

Figurální plastika
Rozměr max. v životní velikosti.
Realizace pouze v plastu, který umožní opravu.
Vyloučeny jsou tradiční materiály, např. kámen, kov, sklo, keramika, dřevo.

Počet studentských přihlášených děl: max. 20, dle stran v katalogu, které se shodují s výstavní kolekcí.

Profil kapitoly v katalogu

Škola si určí počet stran informačního textu, včetně úvodní strany označující školu, uvede vedoucího výuky, příp. asistenty výuky.
Škola si určí počet celostránkových ilustrací studentských prací.
Každou ilustraci doprovází jméno autora, příp. název díla, technika, rozměr a doba zhotovení. Připojíme univerzální layout.

Technologické pokyny pro katalog FIGURAMA

Rozsah textů
Představení školy  +­ –  10 stran včetně fotografií pedagogů a jejich prací
Rozsah rukopisu 3655 úhozů na jednu tištěnou stranu = 1,5 normostrany.
Doporučený rozsah textu bez obrázků je 8 tiskových stran = 29 240 úhozů = cca 16 normostranám.
Rozsah může být i menší, ale nedoporučujeme rozsah pod 6 tiskových stran.
Představení pedagoga maximálně 4 tiskové strany včetně fotografií /+ teoretický text/.
Rozsah prezentací prací studentů (obrazová část) maximálně 20 tiskových stran.

Technická specifikace obrazových a textových podkladů

Obrazové podklady je nutné dodat v digitální podobě, velikost předlohy A5/300 DPI, barevný prostor RGB, bez vložených ICC profilů. Datové formáty souborů mohou být JPEG (maximální kvalita – minimální komprese), TIFF (doporučujeme s LZW kompresí). Soubory pojmenovávat zásadně bez diakritiky, max. 26 znaků a s koncovkou souboru. Např. 01_Novakova.jpg. Logotypy škol dodat jako vektorovou kresbu v souboru Adobe Illustrator a použitá písma rozkřivkovat.

Popisky k obrázkům zásadně v samostatném textovém souboru ve formátu .doc (Word). Systém pro přehledné uspořádání doporučujeme dle následného vzoru – název souboru: jméno autora, název díla, technika, rozměr, rok zhotovení
Např.:
01_Novakova.jpg
Jana Nováková, Obrazy z vesmíru, tempera, 200 x 100 cm, 2009
Nevkládat popisek do názvu souboru obrázku!

Vlastní texty o škole a profesorech prosíme též v samostatných souborech ve formátu .doc (Word) s náležitě vyznačenými řezy elektronickou formou (B – bold, I – italic). Nepoužívat styly formátování a jednotlivé řezy písem (např. Helvetica CE Bold).

Termín pro zaslání podkladů v digitální podobě je 20. 12. 2012 na adresu: Boris Jirků, Rooseveltova 24, Praha 6, 160 00, Czech Republic,

Finanční podmínky

Paušální částka účastníka katalogu 30 000,-Kč (= 30 stran) zahrnuje náklady na zhotovení katalogů. Každá škola dostane 40 kusů katalogů, další si může pořídit za tržní cenu. /je třeba objednat předem v desítkách kusů, aby bylo možno vyrobit./

Počet stran, které se dostanou nad limit 30 000,-Kč (tj. 30 stran) v rozpočtu katalogu, bude zpoplatněn částkou 1 500,- Kč/á strana.

Maximální počet stran jedné kapitoly – zúčastněné školy je 50.

Úhrada finančních prostředků bude provedena ze strany účastníka na základě faktury, která bude vystavena následně po uzavření Účastnické smlouvy

Garanční podmínky

Převzetí díla smluvně s uvedením seznamu prací a autorů, rozměr a váha díla, materiálová podoba díla, přehled výstav na smluvní rok, souhlas se zveřejněním díla, cena materiálu, termín a způsob převzetí a vrácení díla, dokumentace na CD/DVD od účastníka. Označení prací jménem autora, název, rozměr, datum vzniku, materiál, váha, škola, stát, adresa pro vrácení díla ( u sochařů  rozměr soklu ).
Figurama v případě poškození, nebo ztráty díla garantuje pouze úhradu materiálu.

Plán výstav na rok 2013 / doplňte a navrhněte další místa a termíny, nejlépe i na další roky!

 • Březen 2013 ……………. Nová budova FA, Praha, ČR /všechny tři dvorany/
 • Duben – září 2013…….? Ljublana Slovinsko
 • …..…? Bratislava, Slovensko
 • ….….? Poznaň, Polsko
 • Říjen – listopad 2013…. Plzeň, ČR / fakulta Umění a designu Západočeské University v Plzni/

Díla převezmeme před první výstavou v Nové budově FA v Praze  před instalací.

DALŠÍ ROČNÍK 2014

 • Březen 2014 …………………. Nová budova FA, Praha, ČR /všechny tři dvorany/
 • Duben – květen 2014 ……. ?
 • Červen – srpen 2014……..? Rok Tiziana, Arcibiskupský palác Kroměříž
 • Září 2014 ………………..….. ?
 • Říjen – listopad 2014 …… Plzeň, ČR / fakulta Umění a designu Západočeské University v Plzni/

DALŠÍ ROČNÍK 2015

 • Březen 2015…………….. Nová budova FA, Praha, ČR /všechny tři dvorany/
 • Duben – září 2015 ……… ?
 • Říjen – listopad 2015 ……. Plzeň, ČR / fakulta Umění a designu Západočeské University v Plzni/

Rada občanského sdružení Figurama si vyhrazuje právo na posouzení profilu přihlášených děl, zda splňují výše uvedené podmínky.

Redakční rada Figurama o.s. pro podobu a realizaci katalogu informuje radu sdružení, která její rozhodnutí respektuje.

Za FIGURAMA o.s.:

akad.mal. Karel Pokorný, výkonný ředitel
prof.akad.mal. Boris Jirků, předseda

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář