Školy 2018

 • Univerzita výtvarného umění v Poznani, PL
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, CZ
 • Fakulta malířství a sochařství Akademie umění a designu Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi, PL
 • Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, CZ
 • Fakulta umění Akademie výtvarných umění v Katovicích, PL
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SK
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlín, CZ
 • Katedra všeobecné průpravy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, CZ
 • Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, SK
 • Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, CZ
 • Akademie výtvarných umění v Praze, CZ
 • Akademie výtvarných umění Univerzity v Rijece, HR

Komentáře nejsou povoleny.